無題(長眉畫了繡簾開)

長眉畫了繡簾開,
碧玉行收白玉臺。
為問翠釵釵上鳳,
不知香頸為誰回?

 

Vô đề (Trường my hoạ liễu tú liêm khai)

Trường my hoạ liễu tú liêm khai,
Bích Ngọc hành thâu bạch ngọc đài.
Vị vấn thuý thoa thoa thượng phụng,
Bất tri hương cảnh vị thuỳ hồi?

 

Dịch nghĩa

Vẽ xong nét mày dài, vén rèm lụa lên,
Tì nữ thu dọn đài gương ngọc trắng.
Hỏi thử cánh phụng trên chiếc thoa cài đầu,
Không biết cổ người đẹp thơm vì ai?


Hai bài Vô đề này như không hề có ý gởi gắm gì khác, cũng không giống những bài thơ làm lúc ngao du. Lời thơ hý lộng, có thể là thơ tặng các kỹ nữ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Điểm nét mày xong giục vén màn,
Nữ tỳ nhanh nhảu dọn đài gương.
Hỏi xem cánh phượng trên trâm thuý,
Cổ ngọc vì ai thơm ngát hương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Rèm vén mày hoa vẽ nõn nường,
Nữ tỳ thu dọn những đài gương.
Hỏi xem trâm phượng cài trên tóc,
Ngấn cổ vì ai toả ngát hương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nét mày dài vẽ xong, rèm vén
Nữ tì vào thu dọn đài gương
Hỏi trên trâm quý phượng hoàng
Vì ai cổ ngọc thoảng hương thơm lừng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mở bức màn thêu kẽ nét mày
Đài gương tỳ nữ dọn trong ngoài
Hỏi xem cánh phượng trên thoa biếc
Cổ ngạt ngào hương quay ngóng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẽ nét mày dài rèm lụa dương,
Nữ tì dọn ngọc trắng đài gương.
Hỏi xem cánh phụng thoa đầu giắt,
Người đẹp vì ai cổ ngát hương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời