商於

商於朝雨霽,
歸路有秋光。
背塢猿收果,
投岩麝退香。
建瓴真得勢,
橫戟豈能當。
割地張儀詐,
謀身綺季長。
清渠州外月,
黃葉廟前霜。
今日看雲意,
依依入帝鄉。

 

Thương Ư

Thương Ư triêu vũ tễ,
Quy lộ hữu thu quang.
Bối ổ viên thu quả,
Đầu nham xạ thối hương.
Kiến linh chân đắc thế,
Hoành kích khởi năng đương.
Cát địa Trương Nghi trá,
Mưu thân Ỷ Quý trường.
Thanh cừ châu ngoại nguyệt,
Hoàng diệp miếu tiền sương.
Kim nhật khan vân ý,
Y y nhập đế hương.


Thương Ư tức quận Thượng Lạc 上洛, đạo Quan Nội 關内, thời Chiến Quốc thuộc nước Sở, sau bị Tần đánh chiếm. Vua Sở dùng kế hợp tung của Tô Tần liên kết các nước chung quanh để chống lại nước Tần. Vua Tần nhờ Trương Nghi sang thuyết vua Sở liên minh với Tần (theo kế liên hoành), hứa sẽ cắt đất Thương Ư sáu trăm dặm trả lại cho Sở, hai bên làm thông gia với nhau, lại dâng vua Sở nhiều vàng ngọc mỹ nhân. Vua Sở nghe theo, bỏ thế hợp tung với các nước bạn, cho người theo Trương Nghi vào Tần đòi đất. Vua Tần hỏi Trương Nghi, Trương Nghi trả lời chỉ nói 6 dặm chứ không phải 600 dặm. Vua Sở tức giận biết là dối trá, đem quân đánh Tần nhưng bị thua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thương Ư mưa sớm đã dừng
Đường về cũng đã sáng bừng nắng thu
Ngoài thôn vượn hái quả bù
Bên ghềnh hươu cố dấu mùi xạ hương
Chẻ tre đất hiểm chiến trường
Chận bao kiếm kích ngang sườn che thân
Trương Nghi cắt đất trá dâng
Nam Sơn tứ hạo mưu thân chữ nhàn
Ngoài châu trăng sáng kênh trong
Lá vàng trước miếu vùi trong sương trào
Thấy gì những lớp mây cao
Bên nhau vấn vít bay vào đế hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tạnh mưa sáng đất Thương
Vàng sắc Thu trên đường
Cuối xóm vượn thu quả
Đầu ghềnh hươu dấu hương
Đóng quân cao thế mạnh
Đâm kích thẳng ai đương
Chốn mưu thần giả nhượng
Nơi hạo sĩ vờ nương
Ngòi trong, cồn đẫm nguyệt
Lá úa, miếu phơi sương
Nay ngắm mây bao vẻ
Cùng bay đến thiên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạnh mưa sáng đất Ư Thương,
Sắc thu vàng úa trên đường sáng ra.
Vượn thu quả cuối xóm nhà,
Đầu ghềnh hươu xạ đưa ra hương nồng.
Đóng quân cao thế mạnh hùng,
Kích đâm thẳng xuống trùng trùng ai đương.
Giả nhường đất tốt mưu Trương,
Mưu thần Ỷ Quý vờ nương chờ thời.
Châu cồn đẫm nguyệt trong ngòi,
Lá vàng, miếu mạo sương phơi tháng ngày.
Nay còn bao vẻ ngắm mây,
Cùng bay quấn quít đến ngay cung trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời