15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hoanggiapton vào 14/10/2009 08:05

昨日

昨日紫姑神去也,
今朝青鳥使來賒。
未容言語還分散,
少得團圓是怨嗟。
二八月輪蟾影破,
十三弦柱雁行斜。
平明鐘后更何事,
笑倚墻邊梅樹花。

 

Tạc nhật

Tạc nhật Tử Cô thần khứ dã,
Kim triêu thanh điểu sứ lai trừ.
Vị dung ngôn ngữ hoàn phân tán,
Thiểu đắc đoàn viên thị oán ta.
Nhị bát nguyệt luân thiềm ảnh phá,
Thập tam huyền trụ nhạn hàng tà.
Bình minh chung hậu cánh hà sự,
Tiếu ỷ tường biên mai thụ hoa.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua là ngày mười lăm, ngày Tử Cô thần ra đi,
Sáng hôm nay, thì đã thấy sứ giả chim xanh từ xa tới rồi.
Chưa kịp chuyện trò gì thì đã mỗi người mỗi nơi,
Xum họp chẳng bao nhiêu mà cũng là những lời ca thán, oán hận.
Trong vòng mười sáu tháng hình bóng con cóc trong cung trăng cũng bị phá vỡ,
Mười ba trụ giây đàn tranh nghiêng nghiêng như những cánh chim nhạn đang bay.
Chuông báo sáng ra gõ rồi, một ngày dài biết làm gì đây,
Chỉ đành gượng cười dựa tường mà xem hoa mai nở thôi!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tử Cô thần vừa mới đi hôm qua,
Sáng nay chim xanh đã từ xa đến rồi.
Chưa kịp nói gì và mỗi kẻ một nơi,
Xum họp là bao mà ca lời oán hận.
Cóc trăng vỡ tròn mười sáu tháng lận,
Mười ba trụ đàn nghiêng cánh nhạn đang bay.
Chuông sáng, ngày dài làm được gì đây,
Cười gương dựa tường chờ hoa mai xem nở!

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Tạc nhật-Hôm qua

Bài thơ dùng hai chữ đầu của câu thứ nhất làm đầu đề, cũng có thể xem là một loại thơ vô đề. Bài thơ miêu tả quan hệ giữa Lý Thương Ẩn và Lệnh Hồ Đào. Khi mới vào làm trong mạc phủ của Lệnh Hồ Sở, quan hệ giữa hai người rất tốt. Lý cùng con Sở là Lệnh Hồ Đào cùng học biền văn với Sở. Sở chết, Lý vào làm trong mạc phủ của Vương Mậu Nguyên, và lấy con gái họ Vương. Sở theo họ Ngưu, Vương theo  Lý Đức Dụ. Bọn họ Ngưu coi Lý  như phản bội, vì vậy quan hệ giữa Lý và Đào như không còn gì. Trước kia, đỗ được tiến sĩ, Lý phải nhờ có tiến cử của Đào. Sau này Đào làm tể tướng, hai người cũng có khi gặp nhau trên bàn rượu, câu thơ. Lý hy vọng Đào sẽ tiến cử mình, nhưng Đào không chịu làm. Bài thơ viết trong bối cảnh như vậy.

Bài thơ vận dụng một loạt các điển tích: Tử Cô thần, Thanh điểu sứ giả, thiềm ảnh, thập tam huyền trụ, mai thụ hoa. Nhiều điển tích không rõ vận dụng để nói điều gì? Ví dụ, điển về Tử Cô thần, để nói gì đây, nói rằng mình đang bị đối xử bất công, đang nhận một chức quan không xứng với tài đức chăng? Quan hệ tác giả và họ Lệnh, là một quan hệ rất phức tạp, đã thế, họ Lý lại không thể nói rõ ràng, Lý lại ở thế bị động về rất nhiều mặt. Lý cho rằng Lệnh Hồ Đào hiểu lầm mình và tìm cách thanh minh, bằng những điển tích, ví von so sánh, và cuối cùng khẳng định rằng: Bình minh chung hậu cánh hà sự, Tiếu ỷ tường biên mai thụ hoa. Thật là u uẩn, bế tắc và đáng cảm thương. Tôi cũng muốn trích một câu thơ của nhà thơ Tản Đà “Tài cao, phận thấp, chí khí uất”... Như vậy là xưa nay “chữ tài liền với chữ tai” như cụ Nguyễn Du nói “cũng nhiều” thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua thần Tử Cô giã biệt
Con chim xanh vừa chiếp sáng nay
Chưa kịp hót nó đã bay
Bên nhau quá ngắn chuyện này đáng than
Trăng mười sáu cóc tan hình dáng
Trụ mười ba như đám nhạn bay
Sau chuông sáng làm gì đây?
Tươi cười tường dựa vui vầy với mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hôm trước Tử Cô vừa cất bước
Sáng nay chim sứ đến thăm nhà
Chuyện trò chưa dứt đà chia rẻ
Sum họp chẳng thành phải cách xa
Hai tám vầng trăng hình cóc rã
Mười ba dây trụ dáng cò sa
Sau hồi chuông sáng thưa công việc
Cười dựa tường xem mai trổ hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm trước Tử Cô thần bước xa,
Sáng nay sứ giả chim qua nhà.
Chuyện trò chưa kịp thì chia cách,
Xum họp chẳng lâu mà oán ca.
Mười sáu tháng hình con cóc vỡ,
Mười ba giây trụ đàn cò sà.
Ngày dài chuông sáng không công việc,
Cười gượng rồi xem mai nở hoa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời