14/04/2024 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạc nhật
昨日

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 13/10/2009 08:05

 

Nguyên tác

昨日紫姑神去也,
今朝青鳥使來賒。
未容言語還分散,
少得團圓是怨嗟。
二八月輪蟾影破,
十三弦柱雁行斜。
平明鐘后更何事,
笑倚墻邊梅樹花。

Phiên âm

Tạc nhật Tử Cô thần[1] khứ dã,
Kim triêu thanh điểu[2] sứ lai trừ.
Vị dung ngôn ngữ hoàn phân tán,
Thiểu đắc đoàn viên thị oán ta.
Nhị bát nguyệt luân thiềm ảnh[3] phá,
Thập tam huyền trụ[4] nhạn hàng tà.
Bình minh chung hậu cánh hà sự,
Tiếu ỷ tường biên mai thụ hoa.

Dịch nghĩa

Hôm qua là ngày mười lăm, ngày Tử Cô thần ra đi,
Sáng hôm nay, thì đã thấy sứ giả chim xanh từ xa tới rồi.
Chưa kịp chuyện trò gì thì đã mỗi người mỗi nơi,
Xum họp chẳng bao nhiêu mà cũng là những lời ca thán, oán hận.
Trong vòng mười sáu tháng hình bóng con cóc trong cung trăng cũng bị phá vỡ,
Mười ba trụ giây đàn tranh nghiêng nghiêng như những cánh chim nhạn đang bay.
Chuông báo sáng ra gõ rồi, một ngày dài biết làm gì đây,
Chỉ đành gượng cười dựa tường mà xem hoa mai nở thôi!

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tử Cô thần vừa mới đi hôm qua,
Sáng nay chim xanh đã từ xa đến rồi.
Chưa kịp nói gì và mỗi kẻ một nơi,
Xum họp là bao mà ca lời oán hận.
Cóc trăng vỡ tròn mười sáu tháng lận,
Mười ba trụ đàn nghiêng cánh nhạn đang bay.
Chuông sáng, ngày dài làm được gì đây,
Cười gương dựa tường chờ hoa mai xem nở!
[1] Nữ thần nhà xí. theo Hiển dị lục, Tử Cô, người Lai Dương, tên thực là Hà Mi, tự Lê Khanh, được Thọ Dương Lý Cảnh đón về làm thiếp. Vợ cả là Tào Thi ghen tuông khác thường, đêm rằm tháng giêng, ngầm giết Hà Mi trong nhà xí. Thượng Đế thương vô tội, nên phong cho là Thần nhà xí.
[2] Chim xanh, sứ giả của Tây Vương Mẫu, về sau người đưa tin, đưa thư cũng được gọi là thanh điểu.
[3] Chỉ mặt trăng. Thần thoại kể Thường Nga bay lên cung trăng, hoá làm con cóc.
[4] Trụ của mười ba giây đàn tranh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tạc nhật