楚宮其一

十二峰前落照微,
高唐宮暗坐迷歸。
朝雲暮雨長相接,
猶自君王恨見稀。

 

Sở cung kỳ 1

Thập nhị phong tiền lạc chiếu vi,
Cao Đường cung ám toạ mê quy.
Triêu vân mộ vũ trường tương tiếp,
Do tự quân vương hận kiến hy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười hai núi nắng quái mờ
Cung Cao Đường tối ngẩn ngơ đoạn đoài
Mây mưa dù tiếp nối hoài
Quân vương vẫn hận hiếm hoi tương phùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nắng nhạt mười hai ngọn núi vương
Ngồi mơ về lại điện Cao Đường
Mây mai mưa tối dài không dứt
Do hận quân vương ít gặp thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mười hai đỉnh, nắng mờ che
Cao Đường cung tối ngày về hắt hiu
Mãi mê mây sớm mưa chiều
Quân vương hiếm gặp buồn thiu ngóng chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiếu nhẹ mười hai ngọn núi
Ngồi mơ màng nhớ tới Cao Đường
Mưa chiều mây sáng giăng giăng
Quân Vương còn hận ít thường thấy nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười hai ngọn núi nắng thưa,
Ngồi mơ về lại điện xưa Cao Đường
Mây mai mưa tối đêm trường,
Thường thì hiếm gặp quân vương hận sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mười hai ngọn núi nắng le lói
Mờ tối Cao Đường mê lối về
Mây sáng mưa chiều cùng mãi tiếp
Quân vương còn hận biết chưa nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời