29/01/2023 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở cung kỳ 1
楚宮其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:17

 

Nguyên tác

十二峰前落照微,
高唐宮暗坐迷歸。
朝雲暮雨長相接,
猶自君王恨見稀。

Phiên âm

Thập nhị phong tiền lạc chiếu vi,
Cao Đường cung ám toạ mê quy.
Triêu vân mộ vũ trường tương tiếp,
Do tự quân vương hận kiến hy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười hai núi nắng quái mờ
Cung Cao Đường tối ngẩn ngơ đoạn đoài
Mây mưa dù tiếp nối hoài
Quân vương vẫn hận hiếm hoi tương phùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Sở cung kỳ 1