歸墅

行李逾南極,
旬時到舊鄉。
楚芝應遍紫,
鄧橘未全黃。
渠濁村舂急,
旗高社酒香。
故山歸夢喜,
先入讀書堂。

 

Quy thự

Hành lý du nam cực,
Tuần thì đáo cựu hương.
Sở chi ưng biến tử,
Đặng quất vị toàn hoàng.
Cừ trọc thôn thung cấp,
Kỳ cao xã tửu hương.
Cố sơn quy mộng hỉ,
Tiên nhập độc thư đường.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi xuống nam sửa sang hành lý
Đến quê xưa trong khoảng mười ngày
Cỏ đất Sở khắp nơi gần tía
Quất Nam Dương chưa chín vàng ngay
Nước ngòi đục chày thôn giã gấp
Ngọn cờ cao rượu quán hương bay
Vui như mộng ngày về núi cũ
Vào thư trai sách vở sẽ bày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mang xuống Nam hành lý
Mười ngày đến cố hương
Cỏ Chi vừa tím nhạt
Quýt Đặng chưa vàng tươm
Ngòi đục chày thôn gấp
Cờ cao rượu xóm thơm
Mộng vui về núi cũ
Vào đọc sách thư đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về cực nam mang theo hành lý
Khoảng mười ngày thì tới quê xưa
Cỏ chi đất Sở tía bờ
Quít ngon huyện Đặng vẫn chưa toàn vàng
Nước ngòi đục, cối vang tiếng giã
Rượu thơm hơi bốc ngả quán cờ
Vui về núi cũ như mơ
Đầu tiên bước vội về thư phòng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống nam hành lý sửa sang
Đến quê xưa chuyến hành trang mười ngày.
Cỏ cây đất Sở đỏ gay,
Nam Dương chưa chín vàng ngay quất rồi.
Chày thôn giã gấp đục ngòi
Ngọn cờ cao rượu quán đồi hương bay,
Vui về núi cũ mộng ngày,
Vào thư trai sách vở bày đọc thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời