Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 09:18

寄司勳盧員外

流澌臘月下河陽,
草色新年發建章。
秦地立春傳太史,
漢宮題柱憶仙郎。
歸鴻欲度千門雪,
侍女新添五夜香。
早晚荐雄文似者,
故人今已賦長楊。

 

Ký Tư Huân Lư viên ngoại

Lưu ty lạp nguyệt há Hà Dương,
Thảo sắc tân niên phát Kiến Chương.
Tần địa lập xuân truyền thái sử,
Hán cung đề trụ ức tiên lang.
Quy hồng dục độ thiên môn tuyết,
Thị nữ tân thiêm ngũ dạ hương.
Tảo vãn tiến hùng văn tự giả,
Cố nhân kim dĩ phú Trường Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng chạp Hà Dương nước chảy kề
Kiến Chương năm mới cỏ sum suê
Đất Tần thái sử truyền xuân tới
Cung Hán tiên lang nhớ cột đề
Hương vợi năm đêm hầu gái đốt
Tuyết lan nghìn cửa cánh hồng về
Văn hùng sớm muộn ai dâng tiến
Nay phú Trường Dương bạn tỏ nghề


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo dòng tới Hà Dương tháng chạp
Cung Kiến Chhưong cỏ mọc xanh tươi
Đất Tần đã báo xuân rồi
Chữ đề cung Hán nhớ người tiên lang
Chim hồng về qua ngàn cửa tuyết
Người nữ tì bổ khuyết trầm hương
Trước sau tiến cử văn Hùng
Bạn thân đã có Trường Dương phú rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hà Dương tháng chạp nước bên dòng,
Năm mới Kiến Chương đầy cỏ bông.
Thái sử đất Tần truyền tết tới,
Cột đề Cung Hán nhớ tiên lang.
Cánh hồng qua vượt nghìn cửa tuyết,
Hầu gái năm đêm hương đốt tàn.
Sớm muộn văn hùng ai tiến cử,
Trường Dương nay phú tỏ người thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời