Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2010 01:32

題盧五舊居

物在人亡無見期,
閑庭繫馬不勝悲。
窗前綠竹生空地,
門外青山如舊時。
悵望秋天鳴墜葉,
巑岏枯柳宿寒鴟。
憶君淚落東流水,
歲歲花開知為誰。

 

Đề Lư Ngũ cựu cư

Vật tại nhân vong vô kiến kỳ,
Nhàn đình hệ mã bất thắng bi.
Song tiền lục trúc sinh không địa,
Môn ngoại thanh sơn như cựu thì.
Trướng vọng thu thiên minh truỵ diệp,
Tán hoàn khô liễu túc hàn si.
Ức quân lệ lạc đông lưu thuỷ,
Tuế tuế hoa khai tri vị thuỳ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vật ở người đâu hẹn bặt rồi
Đình hoang buộc ngựa sầu khôn nguôi
Trước song biếc trúc rờn hoang bãi
Ngoài cửa xanh non giống trước hoài
Thao thiết trời thu xao lá rụng
Chon von liễu úa lạnh chim ngơi
Nhớ người rớt lệ dòng đông chảy
Năm tháng đơm hoa biết vị ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà còn người mất tình cờ thấy
Buộc ngựa trước sân dậy niềm thương
Bên song tre vẫn bình thường
Núi cao trước cửa xanh như ngày nào
Thu buồn lá rơi vèo thành tiếng
Cú núi làm tổ liễu uá vàng
Nhớ ông nước mắt rơi khan
Vì ai hoa vần nở tràn hàng năm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Người mất vật còn chẳng ước mong
Sân im buộc ngựa nén thương lòng.
Trước song trúc biếc lên nơi trống
Ngoài cửa húi xanh vẫn lúc thường.
Tiếng lá rơi trời thu ãm đạm
Cú mèo lạnh tổ héo cành dương.
Vì ai năm tháng hoa khai nở
Dòng lệ nhớ người nước chảy đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vật đó người đâu chẳng thấy rồi,
Ngăn đình buộc ngựa sầu khôn nguôi.
Trước song lục trúc còn hoang đất,
Ngoài cửa non xanh giống trước hồi.
Trướng ngóng trời thu xào lá rụng
Vút cao liễu úa lạnh chim ngơi.
Nhớ bạn trời đông dòng lệ chảy,
Hoa nở năm năm biết vị người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời