Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:14

傷心行

咽咽學楚吟,
病骨傷幽素。
秋姿白髮生,
木葉啼風雨。
燈青蘭膏歇,
落照飛蛾舞。
古壁生凝塵,
羈魂夢中語。

 

Thương tâm hành

Yết yết học Sở ngâm,
Bệnh cốt thương u tố.
Thu tư bạch phát sinh,
Mộc diệp đề phong vũ.
Đăng thanh lan cao yết,
Lạc chiếu phi nga vũ.
Cổ bích sinh ngưng trần,
Ky hồn mộng trung ngữ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Nghẹn ngào học Sở ngâm
Thân bệnh bao thương tâm
Thu đến tóc bạc trắng
Cây khóc gió mưa dầm
Đèn mờ, dầu sắp cạn
Bóng đèn chiếu thiêu thân
Vách xưa nhiều bụi bám
Trong mộng, hồn nói thầm


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nghẹn ngào học thơ Sở
Bạo bệnh đau sách thần
Dáng thu sinh bạc tóc
Lá khóc gió mưa đầm
Đèn lụi dầu thơm cạn
Ánh tàn thiêu thân lao
Tường cổ đọng đầy bụị
Hồn khách nói mơ sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng nghẹn ngào ngâm thơ đất Sở
Bệnh nặng thương bạn cũ ẩn cư
Vì thu tóc bạc như tơ
Lá cây rên rỉ trong mưa gió cuồng
Đèn xanh tàn dầu thơm lại hết
Chiếu con ngài lê lết múa bay
Tường xưa thành cát bụi dầy
Hồn người ở đợ tỏ bày trong mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời