03/12/2021 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương tâm hành
傷心行

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:14

 

Nguyên tác

咽咽學楚吟,
病骨傷幽素。
秋姿白髮生,
木葉啼風雨。
燈青蘭膏歇,
落照飛蛾舞。
古壁生凝塵,
羈魂夢中語。

Phiên âm

Yết yết học Sở ngâm,
Bệnh cốt thương u tố.
Thu tư bạch phát sinh,
Mộc diệp đề phong vũ.
Đăng thanh lan cao yết,
Lạc chiếu phi nga vũ.
Cổ bích sinh ngưng trần,
Ky hồn mộng trung ngữ.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Nghẹn ngào học Sở ngâm
Thân bệnh bao thương tâm
Thu đến tóc bạc trắng
Cây khóc gió mưa dầm
Đèn mờ, dầu sắp cạn
Bóng đèn chiếu thiêu thân
Vách xưa nhiều bụi bám
Trong mộng, hồn nói thầm
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Thương tâm hành