Chim én lạnh gió xuân reo lốp bốp
Vén rèm lên nhìn thấy đám tơ bay
Làm sao ngủ khi đêm sâu mưa lớn
Nước xuân im nuôi đàn vịt lớn ngay

tửu tận tình do tại