Tiền đường sáng với chén vàng đuốc bạc
Hô người nhà gõ trống cắt thịt dê
Tóc cài hoa đội mũ vàng áo lục
Là biết ngay đám cưới ở nhà kề

tửu tận tình do tại