04/12/2021 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 03
茶陵竹枝歌其三

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 13:30

 

Nguyên tác

銀燭金杯映綺堂,
呼兒擊鼓膾肥羊。
青衫黃帽插花去,
知是東家新婦郎。

Phiên âm

Ngân chúc kim bôi ánh ỷ đường,
Hô nhi kích cổ quái phì dương.
Thanh sam hoàng mạo sáp hoa khứ,
Tri thị đông gia tân phụ lang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiền đường sáng với chén vàng đuốc bạc
Hô người nhà gõ trống cắt thịt dê
Tóc cài hoa đội mũ vàng áo lục
Là biết ngay đám cưới ở nhà kề

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 03