Núi vút cao nhìn bờ sông Sở
Đường quanh co bao chỗ lên đây
Tùng sam muôn gốc ken dầy
Gió mưa bốn núi rét thầy sơn tăng
Cỏ thưa áy cát bằng tít tắp
Ngắm thành chiều cách mặt sông qua
Tương Nam, Kế Bắc dõi xa
Lan can mình tựa nghe gà gô kêu

tửu tận tình do tại