Bầu trời mù giăng khắp
Theo nước lững lờ trăng
Tóc mai bay trong gió
Phất phơ không lúc ngừng
Không dùng chèo, buồm nhẹ
Sóng dữ tai luôn vang
Giang hồ đây đó mãi
Việc không ngưng trên đường
Buồn sao nơi đất khách
Huống lại giữa đêm trường

tửu tận tình do tại