春日病起其一

病起心無一事宜,
瘦容苦被谷風吹。
閑人恐入般遊罪,
信步巡簷謾賦詩。

 

Xuân nhật bệnh khởi kỳ 1

Bệnh khởi tâm vô nhất sự nghi,
Sấu dung khổ bị cốc phong xuy.
Nhàn nhân khủng nhập ban du tội,
Tín bộ tuần thiềm mạn phú thi.

 

Dịch nghĩa

Mới ốm khỏi, trong lòng không nên bận rộn vào một công việc nào,
Dung nhan gầy gò, lại khổ vì bị gió đông thổi.
Người nhàn rỗi, e lại mắc tội ham thích đi chu du,
Tốt nhất là đi bộ lững thững dọc hành lang làm thơ chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Ốm xong, nên giữ thư lòng,
Người gày, khổ nỗi gió đông thổi về.
Nhàn cư e lại lãng du,
Tốt hơn, bách bộ ngâm thơ dọc thềm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ốm xong không bận nên thư lòng,
Gầy ốm dung nhan khổ gió đông.
Người rỗi ham du e mắc tội,
Tốt hơn bách bộ làm thơ xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ốm xong nên cũng thư nhàn,
Gió đông lạnh lẽo dung nhan võ gầy.
Rảnh rang phải tội ham chơi,
Sao bằng dạo bước thơ vui mấy bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời