綽港中詩

汩汩濤頭水拍天,
港中一路直如絃。
樓船繫纜海涯曉,
五夜星河影倒懸。

 

Xước cảng trung thi

Cốt cốt đào đầu thuỷ phách thiên,
Cảng trung nhất lộ trực như huyền.
Lâu thuyền hệ lãm hải nhai hiểu,
Ngũ dạ tinh hà ảnh đảo huyền.

 

Dịch nghĩa

Nước vỗ vào nền trời, ngọn sóng réo ào ào,
Trong cảng, một con đường thẳng như kẻ chỉ.
Buổi sớm, thuyền lầu thả neo nơi góc biển,
Nước in sao trời, suốt cả năm canh.


Nguyên dẫn: Xước cảng mênh mông thẳng tấp hơn mấy trăm dặm.

Xước cảng là đoạn sông chảy ra cửa Càn, còn gọi là cửa Cờn, nay thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sóng gào, nước vỗ tới chân mây,
Trong cảng một đường thẳng tựa dây.
Buổi sớm thuyền lầu neo góc biển,
Sao trời in bóng suốt đêm dày.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước réo ào ào sóng vỗ mây
Con đường trong cảng thẳng như dây
Chân trời buổi sáng neo thuyền lại
In cả ngàn sao một tối này

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước vỗ nền trời, ngọn sóng cao,
Con đường kẻ chỉ cảng đưa vào.
Thuyền lầu buổi sớm neo ngoài biển,
Suốt cả năm canh nước ánh sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời