21/06/2024 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xước cảng trung thi
綽港中詩

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 16:01

 

Nguyên tác

汩汩濤頭水拍天,
港中一路直如絃。
樓船繫纜海涯曉,
五夜星河影倒懸。

Phiên âm

Cốt cốt đào đầu thuỷ phách thiên,
Cảng trung nhất lộ trực như huyền.
Lâu thuyền hệ lãm hải nhai hiểu,
Ngũ dạ tinh hà ảnh đảo huyền.

Dịch nghĩa

Nước vỗ vào nền trời, ngọn sóng réo ào ào,
Trong cảng, một con đường thẳng như kẻ chỉ.
Buổi sớm, thuyền lầu thả neo nơi góc biển,
Nước in sao trời, suốt cả năm canh.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sóng gào, nước vỗ tới chân mây,
Trong cảng một đường thẳng tựa dây.
Buổi sớm thuyền lầu neo góc biển,
Sao trời in bóng suốt đêm dày.
Nguyên dẫn: Xước cảng mênh mông thẳng tấp hơn mấy trăm dặm.

Xước cảng là đoạn sông chảy ra cửa Càn, còn gọi là cửa Cờn, nay thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Xước cảng trung thi