駐安樂

尋芳追勝少年興,
流水高山萬古心。
物色厭看俱幻夢,
子規聲苦蜀冤深。

 

Trú An Lạc

Tầm phương truy thắng thiếu niên hứng,
Lưu thuỷ cao sơn vạn cổ tâm.
Vật sắc yêm khan câu huyễn mộng,
Tử quy thanh khổ Thục oan thâm.

 

Dịch nghĩa

Tìm thăm những nơi thắng cảnh là hứng thú tuổi trẻ,
Tấm lòng muôn thuở để vào chỗ nước chảy, núi cao.
Cảnh sắc nhìn no nê, biết đều là mộng ảo,
Tiếng cuốc kêu khắc khoải, nỗi oan vua Thục thật là sâu.


An Lạc là một huyện xưa thuộc phủ Vĩnh Tường, nay thuộc huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Vãng cảnh xưa nay hứng thiếu niên,
Tấm lòng muôn thuở gửi non ngàn.
No nê cảnh sắc hay là mộng,
Thục Đế oan sâu tiếng cuốc dồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi trẻ hứng tìm nơi thắng tích
Tấm lòng muôn thuở gởi non sông
Mãi mê cảnh sắc đều hư ảo
Tiếng đỗ quyên kêu thật não nùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi trẻ hứng thăm nhiều thắng cảnh,
Tấm lòng vào chốn nước non xanh.
Mãi nhìn cảnh sắc đều hư ảo,
Oan Thục cuốc kêu đêm suốt canh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời