04/10/2022 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú An Lạc
駐安樂

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 13:25

 

Nguyên tác

尋芳追勝少年興,
流水高山萬古心。
物色厭看俱幻夢,
子規聲苦蜀冤深。

Phiên âm

Tầm phương truy thắng thiếu niên hứng,
Lưu thuỷ cao sơn vạn cổ tâm.
Vật sắc yêm khan câu huyễn mộng,
Tử quy thanh khổ Thục oan[1] thâm.

Dịch nghĩa

Tìm thăm những nơi thắng cảnh là hứng thú tuổi trẻ,
Tấm lòng muôn thuở để vào chỗ nước chảy, núi cao.
Cảnh sắc nhìn no nê, biết đều là mộng ảo,
Tiếng cuốc kêu khắc khoải, nỗi oan vua Thục thật là sâu.

Bản dịch của Hải Anh

Vãng cảnh xưa nay hứng thiếu niên,
Tấm lòng muôn thuở gửi non ngàn.
No nê cảnh sắc hay là mộng,
Thục Đế oan sâu tiếng cuốc dồn.
An Lạc là một huyện xưa thuộc phủ Vĩnh Tường, nay thuộc huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Sách Hoa Dương quốc chí: Vua Đỗ Vũ nước Thục hiệu là Vọng Đế, bị mất nước, lúc chết hoá thành chim đỗ quyên (còn gọi là tử quy hay chim cuốc) kêu ra rả để tỏ lòng nhớ nước. Thơ Lý Thương Ẩn thời Đường: “Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên” (Lòng luyến tiếc mùa xuân của Vọng Đế gửi vào tiếng chim đỗ quyên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trú An Lạc