涼床

興時花畔閑憑月,
倦裡窗前獨臥風。
保護處無傷折患,
百年長伴白頭翁。

 

Lương sàng

Hứng thời hoa bạn nhàn bằng nguyệt,
Quyện lý song tiền độc ngoạ phong.
Bảo hộ xử vô thương chiết hoạn,
Bách niên trường bạn bạch đầu ông.

 

Dịch nghĩa

Khi hứng lên thì nhàn nhã tựa bóng nguyệt bên hoa,
Lúc mệt thì riêng nằm hóng gió trước cửa sổ.
Giữ gìn để không có mối lo gãy hỏng,
Trăm năm làm bạn mãi với cụ già đầu bạc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Quý

Hứng lên, ngắm nguyệt, bên hoa tựa,
Khi mệt, kề song, trước gió nằm.
Gìn giữ mong cho không gãy hỏng,
Bạn cùng ông lão mãi trăm năm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hứng lên nhàn nhã nguyệt bên hoa
Lúc mệt kề song gió thoảng qua
Gìn giữ để cho không gãy hỏng
Trăm năm bạn mãi với ông già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hứng lên nhàn tựa bóng trăng, hoa,
Lúc mệt bên song hóng gió qua.
Gìn giữ để không lo mối mọt,
Trăm năm làm bạn với ông già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời