Dưới đây là các bài dịch của Trần Văn Quý. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bút (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Trần Văn Quý

Tuổi trẻ Mao sinh chí đã hào,
Sách hay kim cổ, lớn công lao.
Mỗi lần săn thỏ Trung Sơn ấy,
Rực sáng tia văn muôn trượng cao.

Ảnh đại diện

Mặc (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Trần Văn Quý

Đời trước vốn là dân Dịch thuỷ,
Văn từ giúp rập quét ngàn quân.
Đáng thương ruột cá muôn chày giã,
Đã thấy văn chương đẹp tuyệt trần.

Ảnh đại diện

Lương sàng (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Trần Văn Quý

Hứng lên, ngắm nguyệt, bên hoa tựa,
Khi mệt, kề song, trước gió nằm.
Gìn giữ mong cho không gãy hỏng,
Bạn cùng ông lão mãi trăm năm.

Ảnh đại diện

Tiểu yến quan kỹ (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Trần Văn Quý

Dáng đẹp giọng trong hoà sáo phượng,
Tơ đồng nhẹ lướt quyện lời uyên.
Ấm no tiếng hát theo lời gió,
Văng vẳng tầng lầu lúc nửa đêm.

Ảnh đại diện

Tiểu chước (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Trần Văn Quý

Trăng soi muôn dặm, giữa đêm xuân,
Cốt cách thanh cao vốn nếp nhuần.
Thoả nguyện bình sinh duy một chén,
Gớm ai giữa tiệc giết giai nhân.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]