09/08/2020 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương sàng
涼床

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:14

 

Nguyên tác

興時花畔閑憑月,
倦裡窗前獨臥風。
保護處無傷折患,
百年長伴白頭翁。

Phiên âm

Hứng thời hoa bạn nhàn bằng nguyệt,
Quyện lý song tiền độc ngoạ phong.
Bảo hộ xử vô thương chiết hoạn,
Bách niên trường bạn bạch đầu ông.

Dịch nghĩa

Khi hứng lên thì nhàn nhã tựa bóng nguyệt bên hoa,
Lúc mệt thì riêng nằm hóng gió trước cửa sổ.
Giữ gìn để không có mối lo gãy hỏng,
Trăm năm làm bạn mãi với cụ già đầu bạc.

Bản dịch của Trần Văn Quý

Hứng lên, ngắm nguyệt, bên hoa tựa,
Khi mệt, kề song, trước gió nằm.
Gìn giữ mong cho không gãy hỏng,
Bạn cùng ông lão mãi trăm năm.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lương sàng