題扇其三

赤燄行時夏月長,
掌中無限有清涼。
縱教一解吾民慍,
四海仁風廣奉揚。

 

Đề phiến kỳ 03

Xích diệm hành thì hạ nguyệt trường,
Chưởng trung vô hạn hữu thanh lương.
Túng giao nhất giải ngô dân uấn,
Tứ hải nhân phong quảng phụng dương.

 

Dịch nghĩa

Khi cái nóng hừng hực lan tràn, là lúc tháng hè dài dằng dặc,
Trong tay đã có làn gió mát vô hạn.
Ví bằng giải được nỗi bức bối của hết thảy dân ta,
Ấy là lúc “gió nhân” nổi lên rộng khắp bốn bể.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Hừng hực nồng oi tháng hạ dài,
Trong tay, làn gió mát đây rồi.
Ví bằng giải hết cho dân nhỉ,
Bốn bề nhân phong nổi khắp nơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng nung hừng hực tháng hè dài
Vô hạn mát trong có sẵn ngay
Nỗi oán trong dân chừng giải hết
Gió lành bốn bể thổi hây hây

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hừng hực nóng nung tháng hạ dài,
Mát lành vô hạn gió trong tay.
Ví bằng giải hết cho dân nước,
Bốn bể “gió nhân” nổi rộng ngoài.

25.00
Trả lời