17/07/2024 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 03
題扇其三

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:47

 

Nguyên tác

赤燄行時夏月長,
掌中無限有清涼。
縱教一解吾民慍,
四海仁風廣奉揚。

Phiên âm

Xích diệm hành thì hạ nguyệt trường,
Chưởng trung vô hạn hữu thanh lương.
Túng giao nhất giải ngô dân uấn,
Tứ hải nhân phong[1] quảng phụng dương.

Dịch nghĩa

Khi cái nóng hừng hực lan tràn, là lúc tháng hè dài dằng dặc,
Trong tay đã có làn gió mát vô hạn.
Ví bằng giải được nỗi bức bối của hết thảy dân ta,
Ấy là lúc “gió nhân” nổi lên rộng khắp bốn bể.

Bản dịch của Hải Anh

Hừng hực nồng oi tháng hạ dài,
Trong tay, làn gió mát đây rồi.
Ví bằng giải hết cho dân nhỉ,
Bốn bề nhân phong nổi khắp nơi.
[1] Gió nhân, tiếng chỉ cái quạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 03