東鄂洲

詩成山月上,
睡覺野雲飛。
花落殊多意,
風前點客衣。

 

Đông Ngạc châu

Thi thành sơn nguyệt thướng,
Thuỵ giác dã vân phi.
Hoa lạc thù đa ‎ý,
Phong tiền điểm khách y.

 

Dịch nghĩa

Thơ làm xong vầng trăng ló đầu núi,
Ngủ dậy, mây bay trên cánh đồng.
Hoa rụng dường như có ý,
Bay trước gió chạm vào áo khách đi đường


Bãi Đông Ngạc là bãi sông Hồng thuộc vùng Chèm, Vẽ, khu vực gần cầu Thăng Long, Hà Nội ngày nay.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thơ xong, trăng ló núi,
Ngủ dậy, mây trời bay.
Hoa rụng dường có ý,
Trước gió vớn áo ai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơ xong trăng ló đầu non
Vừa tan giấc điệp mây vờn trời cao
Hoa rơi dường hữu ý sao
Theo làn gió thổi chạm vào áo ai

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vầng trăng ló núi thơ làm xong,
Tan giấc mây bay trên cánh đồng.
Hoa rụng dường như là có ý,
Gió bay chạm áo khách xuôi dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Thơ xong trăng đỉnh núi,
Ngủ dậy mây trên đồng.
Hoa rụng như tranh gió,
Chạm trước khách đi đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời