23/03/2023 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Ngạc châu
東鄂洲

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:29

 

Nguyên tác

詩成山月上,
睡覺野雲飛。
花落殊多意,
風前點客衣。

Phiên âm

Thi thành sơn nguyệt thướng,
Thuỵ giác dã vân phi.
Hoa lạc thù đa ‎ý,
Phong tiền điểm khách y.

Dịch nghĩa

Thơ làm xong vầng trăng ló đầu núi,
Ngủ dậy, mây bay trên cánh đồng.
Hoa rụng dường như có ý,
Bay trước gió chạm vào áo khách đi đường

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thơ xong, trăng ló núi,
Ngủ dậy, mây trời bay.
Hoa rụng dường có ý,
Trước gió vớn áo ai.
Bãi Đông Ngạc là bãi sông Hồng thuộc vùng Chèm, Vẽ, khu vực gần cầu Thăng Long, Hà Nội ngày nay.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đông Ngạc châu