Tập tầm vông
Trăng mênh mông
Qua nhà bé
Con chim sẻ
Hát thong dong
Tập tầm vông
Bé không khóc
Lật vở ra
Ngồi chăm học
Đọc ê a
Tập tầm vông
Đêm trăng sáng
Mẹ với ba
Ru bé ngủ
Trăng thì cong
Như chiếc võng
Ai đem treo
Trên bầu trời
Để mẹ hát
Ạ à ơi
Ông trăng ơi
Xuống đây chơi!


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995