Chúng tớ là đôi chim nhỏ
Vừa mổ vỏ trứng chui ra.
Mẹ tớ là ai thế nhỉ?
Tìm mẹ ở đâu bây giờ?

Ở đây không người quen biết
Chẳng hiểu chúng tớ là ai.
Ngỗng à? Hay công? Đà điểu?
Cánh cụt đây! Đoán rõ tài!