14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 09:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2021 09:05

首44

故鄕一歸省,
契闊暗然生。
歷歷嬉遊地,
悠悠感動情。
松楸新創寸,
花草舊辰營。
相見兒童輩,
含糊認乳名。

 

Thủ 44

Cố hương nhất quy tỉnh,
Khế khoát ám nhiên sinh.
Lịch hí hi du địa,
Du du cảm động tình.
Tùng thu tân sáng tự,
Hoa thảo cựu thời dinh.
Tương kiến nhi đồng bối,
Hàm hồ nhận nhũ danh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Một chuyến thăm làng cũ
Sầu này dễ kẻ không
Chơi bời xưa đất ấy
Cảm động nay tình nồng
Chùa mới trúc tùng rậm
Dinh xưa hoa cỏ lồng
Nhi đồng cùng lứa gặp
Tên cũ nhớ lung tung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làng xưa một chuyến về thăm,
Sầu này dễ kẻ không cầm hay sao,
Chơi bời đất ấy xưa nào,
Tình nồng cảm động nay trào tuôn ra,
Trúc tùng chùa mới rậm rà
Dinh xưa hoa cỏ lồng qua cửa nhà,
Nhi đồng cùng lứa gặp qua,
Lung tung tên tục nhớ ra vui đùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Cố hương về đến chốn,
Tình lại cảm thương hơn.
Nô chơi qua những chỗ,
Ngần ngại đứng đòi cơn,
Chùa mới cảnh cây đẹp,
Đình cũ cỏ hoa thơm,
Hỏi ông cha lũ trẻ,
Lẫn cả tên cúng cơm.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời