25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/12/2016 11:07

首35-遇故人

無心事出誤人多,
今日相看苦自嗟。
一笑情多流冷淚,
雙眸春盡見形花。
此生願作乾兄妹,
再世應圖巽室家。
我不負人人負我,
縱然如此奈之何?

 

Thủ 35 - Ngộ cố nhân

Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa,
Kim nhật tương khan khổ tự ta.
Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ,
Song mâu xuân tận hiện hình hoa.
Thử sinh nguyện tác càn huynh muội,
Tái thế ưng đồ tốn thất gia.
Ngã bất phụ nhân, nhân phụ ngã,
Túng nhiên như thử nại chi hà?

 

Dịch nghĩa

Vì vô tâm thành chuyện làm nhầm lỡ cho người,
Ngày nay nhìn nhau đắng cay than thở.
Một nụ cười bao tình cảm, lệ tuôn chảy,
Hai tròng mắt đã hết xuân bỗng hiện hình hoa.
Kiếp này nguyện làm anh em kết nghĩa,
Kiếp sau xin sẽ thành vợ chồng.
Ta không phụ người mà người phụ ta,
Nếu phỏng như thế thì làm thế nào đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Việc đã hại người chẳng tính ra
Nhìn nhau buổi ấy xót lòng ta
Một cười tình bạn mà rơi lệ
Hai mắt xuân tàn mới ngó hoa
Cuộc sống anh em lo giữ nghĩa
Kiếp sau ao ước sống chung nhà
Ta không phụ bạc dù ai phụ
Nào biết làm sai nỗi ấy a?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Võ

Lầm người, sự bởi vô tâm,
Nhìn nhau, nay những luống thầm thở than!
Một cười, giọt lệ chứa chan,
Mắt trông, xuân hết hoa tàn thương thay.
Anh em kết nghĩa kiếp này,
Kiếp sau cầm sắt bén dây hoạ là.
Trót vì người phụ lòng ta,
Ôi thôi, đành vậy, biết là làm sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Như

Lỡ vô tâm khiến hận người
Giật mình gặp lại nụ cười xa xưa
Rồi đây ta mãi dày vò
Đoá xuân tàn tạ đâu ngờ mắt xanh
Kiếp này kết nghĩa em, anh
Mộng chung chăn gối âu đành kiếp sau
Phụ người? Ai phụ ai đâu
Tình ta, ta biết cho nhau – lỡ rồi...!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô tâm khiến lỡ duyên người
Gặp nhau thêm để ngậm ngùi xót xa
Nụ cười mà lệ tuôn sa
Sóng xuân đã cạn nét hoa vẫn còn
Kiếp nầy kết nghĩa anh em
Kiếp sau ước được nên duyên vợ chồng
Phụ ai ai lỡ phụ lòng
Đành thôi ôm một mối tình dỡ dang

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì chuyện vô tâm nhầm lỡ người,
Nay nhìn than thở đắng cay rồi.
Nụ cười tình cảm, lệ tuôn chảy,
Hai mắt xuân tàn hoa hiện tươi.
Này kiếp anh em nguyền kết nghĩa,
Kiếp sau xin sẽ vợ chồng thôi.
Ta không phụ bạc mà người phụ,
Như thế phỏng ra, sao biết trời!?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Vô tâm mà hoá lỡ người ta,
Trông mặt nhau nay những xót xa.
Cảm tình cười gượng rơi hàng luỵ,
Bừng mắt trông mờ thấy bóng hoa.
Kiếp này hãy kết tình huynh muội,
Kiếp khác xin hoàn nghĩa thất gia.
Ai nỡ phụ ai ai nỡ phụ,
Vì đâu nên nỗi biết sao mà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời