Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/07/2021 11:19

首01

流水何太急,
行人意慾遲。
羣山分岸走,
一揁劈烟飛。
沙雁親如送,
遊魚急欲追。
雲間香嶺樹,
太半已斜暉。

 

Thủ 01

Lưu thuỷ hà thái cấp,
Hành nhân ý dục trì.
Quần sơn phân ngạn tẩu,
Nhất trạo phích yên phi.
Sa nhạn thân như tống,
Du ngư cấp dục truy.
Vân gian hương lĩnh thụ,
Thái bán dĩ tà huy.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nước chảy sao mà lẹ
Người đi những muốn thư
Non chia đôi ngạn chuyển
Mái rẽ đám sương mờ
Vịt bãi theo đưa tiễn
Cá sông dõi lững lờ
Mây che Huơng lĩnh khuất
Quá nửa đã chiều tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

THẢO LUẬN

BẢN DỊCH SAO KỲ QUÁ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước sao mà chảy lẹ ghê,
Người đi ý muốn thoả thuê thư nhàn,
Dãy non bờ chuyển chia làn,
Mái chèo rẽ sóng sương tràn mờ bay,
Nhạn bờ đưa tiễn lượn chao,
Cá sông theo dõi trên cao giữ mình,
Mây che Huơng lĩnh khuất hình,
Chiều tà quá nửa thắm tình núi sông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Nước chảy đâu mà vội,
Hành nhân vẫn lững lờ.
Trèo đèo lên đám khói,
Núi chạy rẽ đôi bờ.
Cá sông đưa tất tả,
Nhạn cồn tiễn ngẩn ngơ.
Mây ám cây Hương lĩnh,
Bóng hôm nửa rõ mờ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời