Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 54 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/10/2019 04:30 bởi Vanachi
Nguyễn Trọng Thuật (1883-1940) bút danh Đồ Nam Tử, Quảng Tràng Thiệt cư sĩ; là nhà văn Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20. Ông là người ở xã Mạn Nhuế, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ban đầu ông học chữ Hán, sau mới học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, rồi trở thành thầy giáo.

Năm 1917, ông làm cộng tác viên tờ Nam Phong tạp chí. Trong khoảng thời gian này, ông biên soạn quyển Danh nhân Hải Dương (1919). Khi Việt Nam quốc dân đảng được bí mật thành lập (1927) ở Hà Nội, ông hăng hái tham gia. Khi Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, lãnh tụ Nguyễn Thái Học bị hành quyết cùng với 12 đảng viên khác (1930), ông cũng thôi hoạt động chính trị, chuyển sang nghề viết văn. Về sau, ông còn làm biên tập viên cho tờ Đuốc tuệ thuộc Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Ngoài ra, ông còn làm thư ký Ban Khảo cứu và giảng diễn Phật học của hội này, và cộng tác với nhóm Phật học tùng thư do nhà sư Trí Hải đứng đầu ở chùa Quán Sứ, Hà Nội.

 

Thơ dịch tác giả khác