12/08/2022 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 44
首44

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 09:33

 

Nguyên tác

故鄕一歸省,
契闊暗然生。
歷歷嬉遊地,
悠悠感動情。
松楸新創寸,
花草舊辰營。
相見兒童輩,
含糊認乳名。

Phiên âm

Cố hương nhất quy tỉnh,
Khế khoát ám nhiên sinh.
Lịch hí hi du địa,
Du du cảm động tình.
Tùng thu tân sáng tự,
Hoa thảo cựu thời dinh.
Tương kiến nhi đồng bối,
Hàm hồ nhận nhũ danh.

Bản dịch của (Không rõ)

Một chuyến thăm làng cũ
Sầu này dễ kẻ không
Chơi bời xưa đất ấy
Cảm động nay tình nồng
Chùa mới trúc tùng rậm
Dinh xưa hoa cỏ lồng
Nhi đồng cùng lứa gặp
Tên cũ nhớ lung tung
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 44