Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 08:25

首26

富貴皆爲幻,
勲名本自眞。
百年留姓字,
惟有口碑文。

 

Thủ 26

Phú quý giai vi huyễn,
Huân danh bản tự chân.
Bách niên lưu tính tự,
Duy hữu khẩu bi văn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phú quý đều là ảo
Công danh mới thực chân
Trăm năm lưu tính tự
Miệng thế để bia văn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phú quý đều là ảo thôi,
Công danh mới thực chân rồi mười mươi,
Trăm năm lưu tính tự trời,
Bia văn miệng thế để đời về sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Phú quý là trò dối,
Huân danh mới thực hay.
Chỉ có cái bia miệng,
Để tiếng mãi sau này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời