22/10/2021 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 26
首26

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:26

 

Nguyên tác

富貴皆爲幻,
勲名本自眞。
百年留姓字,
惟有口碑文。

Phiên âm

Phú quý giai vi huyễn,
Huân danh bản tự chân.
Bách niên lưu tính tự,
Duy hữu khẩu bi văn.

Bản dịch của (Không rõ)

Phú quý đều là ảo
Công danh mới thực chân
Trăm năm lưu tính tự
Miệng thế để bia văn
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 26