Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:53

Thủ 06

Hải ngạn kinh hành khách
Thương mang vạn lý thu
Ba đào chấn ngao cực
Vân vụ khởi thiên thu
Dục nhặt thiên trùng lãng
Tuỳ phong nhất diệp chu
Cổ nhân ta hoạn hải
Thâm ý tại trầm phù.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trông biển lòng ai sợ
Khí thu toả khắp miền
Ba đào xua cá vực
Vân vụ mấy tầng thiên
Trời tắm ngàn trùng sóng
Gió đưa một lá thuyền
Hoạn đồ người thuở trước
Thăng giáng ý lo phiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách đi biển sợ trong lòng,
Khí thu vạn dặm toả trong sương mù,
Ba đào xua cá vực thu,
Trời thu vần vũ mây mù khởi vân,
Trời tắm ngàn trùng sóng dâng,
Gió đưa một lá thuyền băng băng chèo,
Hoạn đồ thuở trước, người sau,
Lo phiền thăng giáng ý sâu nghĩ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời