Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/07/2021 23:25

首06

海岸驚行客,
蒼茫萬里秋。
波濤震鰲極,
雲霧起天摳。
浴日千重浪,
隨風一葉舟。
古人嗟宦海,
深意在沉浮。

 

Thủ 06

Hải ngạn kinh hành khách,
Thương mang vạn lý thu.
Ba đào chấn ngao cực,
Vân vụ khởi thiên thu.
Dục nhật thiên trùng lãng,
Tuỳ phong nhất diệp chu.
Cổ nhân ta hoạn hải,
Thâm ý tại trầm phù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trông biển lòng ai sợ
Khí thu toả khắp miền
Ba đào xua cá vực
Vân vụ mấy tầng thiên
Trời tắm ngàn trùng sóng
Gió đưa một lá thuyền
Hoạn đồ người thuở trước
Thăng giáng ý lo phiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách đi biển sợ trong lòng,
Khí thu vạn dặm toả trong sương mù,
Ba đào xua cá vực thu,
Trời thu vần vũ mây mù khởi vân,
Ngàn trùng trời tắm sóng dâng,
Gió đưa một lá thuyền băng băng chèo,
Hoạn đồ thuở trước, người sau,
Lo phiền thăng giáng ý sâu nghĩ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Khách đi trên mé bể,
Ghé trông tít mù khơi.
Sóng mênh mang mặt đất,
Cơn ngùn ngụt chân trời.
Nước lau vầng nhật xế,
Gió giục chiếc thuyền bơi.
Ý thâm chữ hoạn hải,
Là chìm nổi đòi nơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời