28/11/2021 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 06
首06

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:53

 

Nguyên tác

海岸驚行客,
蒼茫萬里秋。
波濤震鰲極,
雲霧起天摳。
浴日千重浪,
隨風一葉舟。
古人嗟宦海,
深意在沉浮。

Phiên âm

Hải ngạn kinh hành khách,
Thương mang vạn lý thu.
Ba đào chấn ngao cực,
Vân vụ khởi thiên thu.
Dục nhặt thiên trùng lãng,
Tuỳ phong nhất diệp chu.
Cổ nhân ta hoạn hải,
Thâm ý tại trầm phù.

Bản dịch của (Không rõ)

Trông biển lòng ai sợ
Khí thu toả khắp miền
Ba đào xua cá vực
Vân vụ mấy tầng thiên
Trời tắm ngàn trùng sóng
Gió đưa một lá thuyền
Hoạn đồ người thuở trước
Thăng giáng ý lo phiền.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 06