Khi tình yêu giết tình yêu
Đột nhiên anh nghĩ anh đều giỏi gian
Anh chia sẻ những sai lầm
Khá nhiều
Rốt cục biết điều vững tin
Giận rồi thôi chẳng quay nhìn
Nắng lên
Có một bình minh khởi đầu
Cuối cùng ta cũng vượt qua
Rồi anh cũng biết đó là vững tin
Giận rồi thôi chẳng quay nhìn
Khi tình yêu giết chết tình yêu đi
Ai mà giải cứu anh chi
Khi tình yêu giết chết vì tình yêu
Vết thương đó sâu thật nhiều
Để rồi anh chợt tỉnh điều mộng mơ
Còn ai nói với anh giờ
Anh từng nói chuyện trong mơ với mình
Cuối cùng anh thấy vững tin
Mộng mơ anh đã không tin nữa nhiều
Khi tình yêu giết tình yêu
Còn ai sẽ đến dắt dìu anh đây

Khi tình yêu giết tình yêu
Vết thương nó cắt qua đều rất sâu
Cuộc đời quanh quẩn
Lộn đầu
Quá điên
Tình giết chết liền tình yêu
Ai người phóng thích cho anh
Khi tình yêu giết chết tình yêu đi
Vết thương sâu thẳm như gì
Đôi ta có thể làm gì chọn đây
Khi mà tất cả tan bay
Đó là mọi thứ trong tay ta còn

Đôi ta chạy trốn thì hơn
Từ khi tất cả chỉ còn nỗi đau


1.7.23