Chỉ khi em trở về nhà
Thời gian anh thấy rõ ra với mình
Anh đi ngắm lại loanh quanh
Giống như trước đó ngàn đêm qua rồi
Tối lên sân khấu nữa thôi
Nơi này vẫn sống
Chơi vơi khói chìm

Nơi này đã thuộc về tim
Với anh thật thích bật em lên hoài
Tiếng em vẫn vọng bên tai
Trong khi dấu vết em phai tan rồi
Tối lên sân khấu nữa thôi
Nơi này vẫn sống
Chơi vơi khói chìm

Anh lên sân khấu về đêm
Dường như đây chốn cho thêm sinh tồn
Khi
Làn khói nhẹ
buông rơi


12.5.23