Thời gian, cần lắm thời gian
Để anh lại được thêm lần tình em
Anh thề ở mãi bên em
Tình yêu, duy nhất chỉ em thôi mà
Tình em anh đợi ngày qua
Bên em, tình mãi thiết tha suốt đời

Em yêu, anh quyết không rời
Để anh giành lại một đời tình em
Anh thề sống mãi bên em
Tình yêu, duy nhất chỉ em trong đời
Tường nào rồi cũng vỡ thôi
Yêu em, anh nguyện suốt đời bên em

Nếu mình muốn trao lại tim
Anh xin trở lại yêu em từ đầu
Rồi anh sẽ đổi thay mau
Những gì giết chết tim nhau trong tình
Em như thành quách uy linh
Anh không với nỗi trái tình kiêu sa
Nên chi có dịp nào qua
Yêu em lần nữa
thiết tha tim này

Nhé em, anh sẽ cố đây
Hãy tin lần nữa tình này nghe em
Anh sẽ về sống bên em
Yêu thương, tình đẹp trong tim chúng mình
Không nên đánh mất cuộc tình
Yêu em, anh sẽ bên tình mãi thôi

Nếu ta lại bước chung đôi
Anh xin trở lại tiếng môi ban đầu
Rồi anh sẽ đổi thay mau
Những gì giết chết tim nhau trong tình
Em như thành quách uy linh
Anh không với nỗi trái tình kiêu sa
Nên chi có dịp nào qua
Yêu em lần nữa
thiết tha thêm đầy

Nếu đôi mình lại sánh vai
Anh xin trở lại nắm tay lần đầu
Rồi anh sẽ đổi thay mau
Những gì đã giết để sầu tình nhau
Anh biết, đã làm em đau
Những gì em đã trải bao tháng ngày
Xin em lần cuối này đây
Để không chấm hết chỉ đày đoạ thêm
Lòng anh đây vẫn yêu em
Anh yêu em mãi, tình em anh tìm
Anh xin vẫn mãi yêu em


28.12.16