Đến thăm bảy chốn an lành
Hôm nay không rảnh để dành gọi em
Cơm Tàu mười một món thêm
Trở về khách sạn qua đêm nữa rồi

Gọi em đường miễn phí thôi
Muốn cho em biết anh mời đến đây
Vắng em đêm mộng tan bay
Tình yêu không thể nói thay bằng lời

Luôn luôn khắp chốn cùng nơi
Ở đâu anh cũng nhớ vời vợi em
Trở về để yêu em thêm

Một bình minh khác, một miền khác hơn
Ngày nghỉ còn xa chon von
Thị thành nào cũng vẫn còn thấy anh
Đưa anh đến em thêm lần

Luôn dù đâu đó
Anh càng nhớ em
Muốn về để yêu em thêm