Đi tìm người thương
Một đêm dấn bước
Một mùa gió sương
Bờ sông lạnh buốt
Tiếng chim gọi buồn


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)