Làm sao tôi biết
Trái tim ai bây giờ
Nhưng nơi chốn xưa
Hoa vẫn còn thơm ngát
Mùi hương tự thuở nào


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)