Ngày đầu xuân này
Gió êm đềm thổi
Băng mùa đông phai
Dòng nước trôi lại nhớ
Tay áo mùa hạ ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)