Tìm nơi nghỉ lại
Đêm xuân trên đồi
Và tôi mơ thấy
Hoa đào đâu đó
Vẫn còn rơi rơi


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)