Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra,
Nhai cơm sún nước, lớn mà chừng ni.
Nghe lời chàng, bỏ mẹ ra đi,
Thất hiếu với phụ mẫu có hề chi không, huớ chàng?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]