26/05/2022 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 14:30

 

Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra,
Nhai cơm sún[1] nước, lớn mà chừng ni.
Nghe lời chàng, bỏ mẹ ra đi,
Thất hiếu với phụ mẫu có hề chi không, huớ chàng?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Mớm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra