Nghe tin anh buôn bán tài tình,
Đố anh đếm được con cá kình mấy xương?
- Em về đếm mạ trỉa nương,
Thì đây anh đếm được mấy xương con cá kình.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004